RSS WIADOMOŚCI SZKOLNE
WIADOMOŚCI SZKOLNE

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/20 W DNIU 02 WRZEŚNIA 2019
(PONIEDZIAŁEK)O GODZINIE 12.00

 

MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE OO KARMELITóW O GODZINIE 9.00 DNIA 02 WRZEŚNIA 2019 R.


1 ZEBRANIE Z RODZICAMI ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 05 WRZEŚNIA BR (CZWARTEK)  O GODZINIE 18.00


AKTUALNY WYKAZ PODRĘCZNIKóW ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE INFORMACJE  DLA RODZICóW

Wednesday, August 21, 2019 1:20:37 AM GMT
 WITAMY W PORTALU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH IM .X.B.W. IGNACEGO KRASICKIEGO

Trwa uzupełniający nabór do klas 1 i 2 Liceum dziennego 4 letniego

po ukończeniu klasy 8 oraz 3letniego po ukończeniu gimnazjum

na rok szkolny 2019/20.
Jednocześnie informujemy że w Liceum dla Dorosłych Zaocznym

są wolne miejsca w klasach 1-3na rok szkolny 2019/2020.


nauka jednozmianowa , od poniedziałku do piątku w godzinach

od 8.30 do 15.40.

Liceum Zaoczne – zajęcia w piątki od 16.30 do 21.30

oraz w soboty od 8.30 do 16.45.

 ROK SZKOLNY 2019-2020

Kalendarz Roku Szkolnego 2019-2020

Harmonogram Spotkań z Rodzicami 2019-2020

Plan Lekcji 11.09.2019

Komunikaty - Ostatnie Zebranie z Rodzicami


Terminarz Zjazdów 2019-2020 I Semest

Terminarz Zjazdów 2019-2020 II Semestr

Plan Lekcji Zaoczni 1 Semestr

 GALERIA  NASZA SZKOŁA
Inne Galerie 
 WORLD CLOCK
 REKRUTACJA DO LICEUM I GIMNAZJUM

Bezpieczne, przyjazne, kameralne szkoły w centrum Krakowa dla Twojego dziecka z bogatą ofertą zajęć lekcyjnych i dodatkowych, z których możesz ale nie musisz skorzystać.

Od wielu lat kształcimy młodzież, która z różnych względów nie odnalazła się w systemie szkoły państwowej. Jesteśmy szansą dla tych, którzy u progu dorosłości napotykają na rozmaite trudności we własnym rozwoju. Pomagamy „rozwinąć skrzydła”. Dlatego zatrudniamy wysoko wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną oraz zapewniamy opiekę psychologiczną.

W klasie pierwszej liceum zajęcia obowiązkowe odbywają się w godzinach 8.35 do 15.40

Szkoła jednozmianowa od poniedziałku do piątku.
W pozostałych klasach liceum zajęcia mogą odbywać się od 7.45 do 16.30 ze względu na rozszerzenia z przedmiotów wybranych przez uczniów do matury.

Język angielski – już od klasy pierwszej w wymiarze rozszerzonym
Drugi język obcy do wyboru spośród: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego.

Zajęcia wychowania fizycznego w urozmaiconej formie: siłownia, fitness, strzelnica, ścianka wspinaczkowa, gry sportowe na boisku, w tym siatkówka, koszykówka, piłka nożna

W ramach czesnego możliwość dodatkowych zajęć z filozofii oraz możliwość uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach w Instytucie Fizyki UJ oraz Instytucie Chemii UJ. Od klasy drugiej poszerzony wymiar godzin z przedmiotów maturalnych wybranych przez ucznia.

Zajęcia dodatkowo płatne z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu FCE i ADVANCE oraz z języka łacińskiego i kultury łacińskiej, szachów, szermierki historycznej, tańca towarzyskiego, podstaw dykcji i recytacji oraz ruchu scenicznego.

Opłaty obowiązkowe:
• wpisowe w wysokości 400 zł za każdy rok nauki
• czesne w wysokości 600 zł miesięcznie płatne przez 12 miesięcy w roku