RSS WIADOMOŚCI SZKOLNE
WIADOMOŚCI SZKOLNE
Odbiór świadectw maturzystów z CKE 30 września 2020r w godzinach od 12.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.

Obowiązują maseczki zakrywające usta i nos, rękawiczki i zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.

Od 1 września 2020 roku do odwołania obowiązują bezwzględnie wszystkich uczniów i pracowników szkoły procedury związane z pandemią COVID- 19
Sunday, September 27, 2020 11:16:49 PM GMT
 WITAMY W PORTALU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH IM .X.B.W. IGNACEGO KRASICKIEGO

Trwa uzupełniający nabór do klas 1 i 2 Liceum dziennego 4 letniego

po ukończeniu klasy 8 oraz 3letniego po ukończeniu gimnazjum

na rok szkolny 2020/2021.


Jednocześnie informujemy że w Liceum dla Dorosłych Zaocznym

są wolne miejsca w klasach 1-3 na rok szkolny 2020/2021.

 ROK SZKOLNY 2020-2021

Kalendarz Roku Szkolnego 2020-21

Plan Lekcji 5.10.2020


Plan Lekcji Zaoczni 1 Zjazd 11-12. 09

Plan Lekcji Zaoczni 2 Zjazd 25-26. 09

Plan Lekcji Zaoczni 3 Zjazd 2-3. 10

Plan Lekcji Zaoczni 4 Zjazd 16-17.10

Terminarz Zjazdów 2020-21 I Semestr

Terminarz Zjazdów 2020-21 II Semestr

Plan Lekcji Liceum Zaoczne 2020-21


Od dnia 19.10.2020 roku szkoła przechodzi na system zdalnego nauczania za pośrednictwem platformy Discord.

W dniach 19-23.10. 2020 r obowiązuję dotychczasowy podział godzin. Proszę śledzić wiadomości na platformie Discord i w dzienniku elektronicznym Librus.

Słuchaczy szkól zaocznych zapraszamy na zajęcia piątkowe. W sobotę lekcje są odwołane

 GALERIA  NASZA SZKOŁA
Inne Galerie 
 WORLD CLOCK
 REKRUTACJA DO LICEUM

Bezpieczne, przyjazne, kameralne szkoły w centrum Krakowa dla Twojego dziecka z bogatą ofertą zajęć lekcyjnych i dodatkowych, z których możesz ale nie musisz skorzystać.

Od wielu lat kształcimy młodzież, która z różnych względów nie odnalazła się w systemie szkoły państwowej. Jesteśmy szansą dla tych, którzy u progu dorosłości napotykają na rozmaite trudności we własnym rozwoju. Pomagamy „rozwinąć skrzydła”. Dlatego zatrudniamy wysoko wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną oraz zapewniamy opiekę psychologiczną.

W klasie pierwszej liceum zajęcia obowiązkowe odbywają się w godzinach 8.35 do 15.40

Szkoła jednozmianowa od poniedziałku do piątku.
W pozostałych klasach liceum zajęcia mogą odbywać się od 7.45 do 16.30 ze względu na rozszerzenia z przedmiotów wybranych przez uczniów do matury.

Język angielski – już od klasy pierwszej w wymiarze rozszerzonym
Drugi język obcy do wyboru spośród: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego.

Zajęcia wychowania fizycznego w urozmaiconej formie: siłownia, fitness, strzelnica, ścianka wspinaczkowa, gry sportowe na boisku, w tym siatkówka, koszykówka, piłka nożna

W ramach czesnego możliwość dodatkowych zajęć z filozofii oraz możliwość uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach w Instytucie Fizyki UJ oraz Instytucie Chemii UJ. Od klasy drugiej poszerzony wymiar godzin z przedmiotów maturalnych wybranych przez ucznia.


Opłaty obowiązkowe:
• wpisowe w wysokości 500 zł za każdy rok nauki
• czesne w wysokości 700 zł miesięcznie płatne przez 12 miesięcy w roku