RSS WIADOMOŚCI SZKOLNE
WIADOMOŚCI SZKOLNE
W miesiącach wakacyjnych sekretariat szkół będzie czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub w każdym dowolnym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Saturday, July 10, 2021 2:48:04 PM GMT
 WITAMY W PORTALU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH IM .X.B.W. IGNACEGO KRASICKIEGO

Trwa nabór do klas 1 Liceum dziennego 4 letniego
po ukończeniu klasy 8 oraz nabór uzupełniający do pozostałych klas
na rok szkolny 2021/2022.
 

 ROK SZKOLNY 2020-2021

W bieżącym roku szkolnym 100% naszych abiturientów zdało egzamin maturalny!!!!!

W naszej szkole możesz realizować każde rozszerzenie!!!!


 REKRUTACJA DO LICEUM

Bezpieczne, przyjazne, kameralne szkoły w centrum Krakowa dla Twojego dziecka z bogatą ofertą zajęć lekcyjnych i dodatkowych, z których możesz ale nie musisz skorzystać.

Od wielu lat kształcimy młodzież, która z różnych względów nie odnalazła się w systemie szkoły państwowej. Jesteśmy szansą dla tych, którzy u progu dorosłości napotykają na rozmaite trudności we własnym rozwoju. Pomagamy „rozwinąć skrzydła”. Dlatego zatrudniamy wysoko wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną oraz zapewniamy opiekę psychologiczną.

Język angielski – już od klasy pierwszej w wymiarze rozszerzonym
Drugi język obcy do wyboru spośród: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego.

Zajęcia wychowania fizycznego w urozmaiconej formie: siłownia, fitness, strzelnica, ścianka wspinaczkowa, gry sportowe na boisku, w tym siatkówka, koszykówka, piłka nożna

W ramach czesnego możliwość dodatkowych zajęć z filozofii oraz możliwość uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach w Instytucie Fizyki UJ oraz Instytucie Chemii UJ. Od klasy drugiej poszerzony wymiar godzin z przedmiotów maturalnych wybranych przez ucznia.


Opłaty obowiązkowe:
• wpisowe w wysokości 500 zł za każdy rok nauki
• czesne w wysokości 700 zł miesięcznie płatne przez 12 miesięcy w roku