RSS WIADOMOŚCI SZKOLNE
WIADOMOŚCI SZKOLNE

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

  zakończenie roku szkolnego odbędzie się 19.06.2019 (środa) o godzinie 13.00

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/20 TRWA DO 19 LIPCA 2019 ROKU

 

PRZERWA WAKACYJNA TRWA OD 20 VI –31 VII 2019

 

ZE WZGLĘDU NA REMONT OGRZEWANIA SEKRETARIAT W LIPCU 2019 ROKU DOSTĘPNY BĘDZIE WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM POD NUMEREM SZKOŁY: 12 422 84 95 LUB 508 352 429

 

Sunday, June 02, 2019 5:22:46 PM GMT
 WITAMY W PORTALU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH IM .X.B.W. IGNACEGO KRASICKIEGO

Trwa uzupełniający nabór do klas 1 i 2 Liceum
i Liceum dla Dorosłych Zaocznego na rok szkolny 2018/2019,
Liceum dzienne 4 letnie po ukończeniu klasy 8 oraz 3 letnie

po ukończeniu gimnazjum


nauka jednozmianowa , od poniedziałku do piątku w godzinach

od 8.30 do 15.40.

Liceum Zaoczne – zajęcia w piątki od 16.30 do 21.30

oraz w soboty od 8.30 do 16.45.

 ROK SZKOLNY 2018-2019

Kalendarz Roku Szkolnego 2018-2019

Harmonogram Spotkan z Rodzicami 2018-2019

Plan Lekcji 2018-2019 

Ostatnie Zebranie z Rodzicami - Komunikaty

UWAGA!! Prosimy zajrzeć do zakładki INFORMACJE DLA RODZICóW


Terminarz Zjazdów 2018-19 II Semestr

Plan Lekcji Zaoczni II Semestr

Harmonogram Sesja Wiosenna 2019 Semestr II i IV

 GALERIA  NASZA SZKOŁA
Inne Galerie 
 WORLD CLOCK
 REKRUTACJA DO LICEUM I GIMNAZJUM

Bezpieczne, przyjazne, kameralne szkoły w centrum Krakowa dla Twojego dziecka z bogatą ofertą zajęć lekcyjnych i dodatkowych, z których możesz ale nie musisz skorzystać.

Od wielu lat kształcimy młodzież, która z różnych względów nie odnalazła się w systemie szkoły państwowej. Jesteśmy szansą dla tych, którzy u progu dorosłości napotykają na rozmaite trudności we własnym rozwoju. Pomagamy „rozwinąć skrzydła”. Dlatego zatrudniamy wysoko wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną oraz zapewniamy opiekę psychologiczną.

W klasie pierwszej liceum zajęcia obowiązkowe odbywają się w godzinach 8.35 do 15.40

Szkoła jednozmianowa od poniedziałku do piątku.
W pozostałych klasach liceum zajęcia mogą odbywać się od 7.45 do 16.30 ze względu na rozszerzenia z przedmiotów wybranych przez uczniów do matury.

Język angielski – już od klasy pierwszej w wymiarze rozszerzonym
Drugi język obcy do wyboru spośród: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego.

Zajęcia wychowania fizycznego w urozmaiconej formie: siłownia, fitness, strzelnica, ścianka wspinaczkowa, gry sportowe na boisku, w tym siatkówka, koszykówka, piłka nożna

W ramach czesnego możliwość dodatkowych zajęć z filozofii oraz możliwość uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach w Instytucie Fizyki UJ oraz Instytucie Chemii UJ. Od klasy drugiej poszerzony wymiar godzin z przedmiotów maturalnych wybranych przez ucznia.

Zajęcia dodatkowo płatne z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu FCE i ADVANCE oraz z języka łacińskiego i kultury łacińskiej, szachów, szermierki historycznej, tańca towarzyskiego, podstaw dykcji i recytacji oraz ruchu scenicznego.

Opłaty obowiązkowe:
• wpisowe w wysokości 400 zł za każdy rok nauki
• czesne w wysokości 600 zł miesięcznie płatne przez 12 miesięcy w roku