RSS WIADOMOŚCI SZKOLNE
WIADOMOŚCI SZKOLNE

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/20 W DNIU 02 WRZEŚNIA 2019
(PONIEDZIAŁEK)O GODZINIE 12.00

 

MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE OO KARMELITóW O GODZINIE 9.00 DNIA 02 WRZEŚNIA 2019 R.


1 ZEBRANIE Z RODZICAMI ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 05 WRZEŚNIA BR (CZWARTEK)  O GODZINIE 18.00


AKTUALNY WYKAZ PODRĘCZNIKóW ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE INFORMACJE  DLA RODZICóW

Wednesday, August 21, 2019 1:20:37 AM GMT
 WITAMY W PORTALU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH IM .X.B.W. IGNACEGO KRASICKIEGO

Trwa uzupełniający nabór do klas 1 i 2 Liceum dziennego 4 letniego

po ukończeniu klasy 8 oraz 3letniego po ukończeniu gimnazjum

na rok szkolny 2019/20.
Jednocześnie informujemy że w Liceum dla Dorosłych Zaocznym

są wolne miejsca w klasach 1-3na rok szkolny 2019/2020.


nauka jednozmianowa , od poniedziałku do piątku w godzinach

od 8.30 do 15.40.

Liceum Zaoczne – zajęcia w piątki od 16.30 do 21.30

oraz w soboty od 8.30 do 16.45.

 ROK SZKOLNY 2019-2020

Kalendarz Roku Szkolnego 2019-2020

Harmonogram Spotkań z Rodzicami 2019-2020

 

Terminy Sesji Poprawkowej dla Liceum Dziennego

27.08.2019 r. (wtorek) godz. 14.00 j. polski
28.08.2019 r. (środa) godz. 13.00 j. angielski
29.08.2019 r. (czwartek) godz. 9.00 matematyka


Terminarz Zjazdów 2019-2020 I Semest

Terminarz Zjazdów 2019-2020 II Semestr

 

Terminy Egzaminów Poprawkowych dla Zaocznych
27.08.2019 (wtorek) godz. 14.00 j. polski
28.08.2019 (środa) godz. 13.00 j.angielski
30.08.2019 (piątek) godz. 16.00 matematyka, geografia

 

 GALERIA  NASZA SZKOŁA
Inne Galerie 
 WORLD CLOCK
 REKRUTACJA DO LICEUM I GIMNAZJUM

Bezpieczne, przyjazne, kameralne szkoły w centrum Krakowa dla Twojego dziecka z bogatą ofertą zajęć lekcyjnych i dodatkowych, z których możesz ale nie musisz skorzystać.

Od wielu lat kształcimy młodzież, która z różnych względów nie odnalazła się w systemie szkoły państwowej. Jesteśmy szansą dla tych, którzy u progu dorosłości napotykają na rozmaite trudności we własnym rozwoju. Pomagamy „rozwinąć skrzydła”. Dlatego zatrudniamy wysoko wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną oraz zapewniamy opiekę psychologiczną.

W klasie pierwszej liceum zajęcia obowiązkowe odbywają się w godzinach 8.35 do 15.40

Szkoła jednozmianowa od poniedziałku do piątku.
W pozostałych klasach liceum zajęcia mogą odbywać się od 7.45 do 16.30 ze względu na rozszerzenia z przedmiotów wybranych przez uczniów do matury.

Język angielski – już od klasy pierwszej w wymiarze rozszerzonym
Drugi język obcy do wyboru spośród: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego.

Zajęcia wychowania fizycznego w urozmaiconej formie: siłownia, fitness, strzelnica, ścianka wspinaczkowa, gry sportowe na boisku, w tym siatkówka, koszykówka, piłka nożna

W ramach czesnego możliwość dodatkowych zajęć z filozofii oraz możliwość uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach w Instytucie Fizyki UJ oraz Instytucie Chemii UJ. Od klasy drugiej poszerzony wymiar godzin z przedmiotów maturalnych wybranych przez ucznia.

Zajęcia dodatkowo płatne z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu FCE i ADVANCE oraz z języka łacińskiego i kultury łacińskiej, szachów, szermierki historycznej, tańca towarzyskiego, podstaw dykcji i recytacji oraz ruchu scenicznego.

Opłaty obowiązkowe:
• wpisowe w wysokości 400 zł za każdy rok nauki
• czesne w wysokości 600 zł miesięcznie płatne przez 12 miesięcy w roku