RSS WIADOMOŚCI SZKOLNE
WIADOMOŚCI SZKOLNE

Trwa nabór do 1 klasy liceum oraz uzupełniający do klasy 2 i 3 oraz do klasy 3 gimnazjum.


Wakacyjna przerwa od 23.06.2018 do 2.09.2018 włącznie.


Sekretariat Szkół Społecznych w okresie przerwy wakacyjnej pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15. a od 15.07 do 15.08. we wtorki , środy i czwartki w godzinach od 9.00 do 13.00. na pozostałe dni tygodnia można umówić się telefonicznie w godzinach pracy sekretariatu.

Wednesday, June 27, 2018 11:02:05 PM GMT
 WITAMY W PORTALU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH IM .X.B.W. IGNACEGO KRASICKIEGO

Uwaga

 Nabór  do I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego

oraz uzupełniający do klasy III Społecznego Gimnazjum Nr 4

im. X.B.W. Ignacego Krasickiego na Rok Szkolny 2018/2019

 

Nabór do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego  

dla Dorosłych Zaocznego

na Rok Szkolny 2018/2019

 ROK SZKOLNY 2017-2018

Sa Wakacje nie ma Lekcji

 

Terminy egzaminów w roku szkolnym 2017/18
poprawkowe
Matematyka 28.08.2018 godzina 14.00
Język angielski 29.08.2018 godzina 9 .00
Język polski 29.08.2018 godzina 11.00

klasyfikacyjne
Język francuski 22.08.2018 godzina 15
.00

 GALERIA  NASZA SZKOŁA
Inne Galerie 
 WORLD CLOCK
 REKRUTACJA DO LICEUM I GIMNAZJUM

Bezpieczne, przyjazne, kameralne szkoły w centrum Krakowa dla Twojego dziecka z bogatą ofertą zajęć lekcyjnych i dodatkowych, z których możesz ale nie musisz skorzystać.

Od wielu lat kształcimy młodzież, która z różnych względów nie odnalazła się w systemie szkoły państwowej. Jesteśmy szansą dla tych, którzy u progu dorosłości napotykają na rozmaite trudności we własnym rozwoju. Pomagamy „rozwinąć skrzydła”. Dlatego zatrudniamy wysoko wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną oraz zapewniamy opiekę psychologiczną.

W klasie pierwszej liceum jak i gimnazjum zajęcia obowiązkowe odbywają się w godzinach 8.35 do 15.40.
W pozostałych klasach liceum zajęcia mogą odbywać się od 7.45 do 16.30 ze względu na rozszerzenia z przedmiotów wybranych przez uczniów do matury.

Język angielski – już od klasy pierwszej w wymiarze rozszerzonym
Drugi język obcy do wyboru spośród: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego.
Zajęcia wychowania fizycznego w urozmaiconej formie: siłownia, fitness, strzelnica, ścianka wspinaczkowa, gry sportowe na boisku, w tym siatkówka, koszykówka, piłka nożna

W ramach czesnego możliwość dodatkowych zajęć z filozofii oraz możliwość uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach w Instytucie Fizyki UJ oraz Instytucie Chemii UJ. Od klasy drugiej poszerzony wymiar godzin z przedmiotów maturalnych wybranych przez ucznia. Dla chętnych autorskie programy z matematyki języka polskiego przygotowujące do zdawania tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Zajęcia dodatkowo płatne z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu FCE i ADVANCE oraz z języka łacińskiego i kultury łacińskiej, szachów, szermierki historycznej, tańca towarzyskiego, podstaw dykcji i recytacji oraz ruchu scenicznego.

Opłaty obowiązkowe:
• wpisowe w wysokości 1200 zł cały cykl kształcenia
• czesne w wysokości 600 zł miesięcznie płatne przez 12 miesięcy w roku

Informacje o wymaganych podręcznikach znajdują się
w zakładce dla uczniów i zakładce dla rodziców na naszej stronie internetowej.