Loading ...
 KLASA 2A MATERIAŁ DLA UCZNIÓW

 

Język Polski

 

Fiodor Dostojewski Zbrodnia i Kara - Karta Pracy

Zbrodnia i kara - czytanie ze zrozumieniem

Zbrodnia i kara - omówienie lektury


Proszę o napisanie arkusza maturalnego i przesłanie odpowiedzi w programie Word na maila
(pscom@wp.pl ) w terminie do 20 marca
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Arkusze_egzaminacyjne/2018/fo
rmula_od_2015/jezyk_polski/MPO-P1_1P-182.pdf
Proszę również o zapoznanie się z filmem P. Dumały pt. "Zbrodnia i kara"
https://www.youtube.com/watch?v=AikfQwtRN54
i wykonanie poniższych poleceń:
A: Zwróć uwagę na przestrzeń ukazaną w filmie. Jakie środki wyrazu posłużyły reżyserowi do
wykreowania przestrzeni miejskiej w jego dziele? Wskaż środki ekspresji filmowej kształtujące
nastrojowość obrazu P. Dumały.
B: Zwróć uwagę na działania Raskolnikowa (na to, co robi, czego pragnie, co skrywa). Określ, jakie
środki ekspresji filmowej pozwoliły reżyserowi wyeksponować złożoność psychiki głównego
bohatera.
C: Zwróć uwagę na działania Swidrygajłowa (na to, co robi, czego pragnie, co skrywa jego
wnętrze). Określ, jakie środki ekspresji filmowej pozwoliły reżyserowi wyeksponować złożoność
psychiki tego bohatera.
D: Zwróć uwagę na obraz kobiet w utworze (na to, czym się zajmują, czego pragną). Wskaż środki
filmowe, które pozwoliły reżyserowi wyeksponować cechy charakterystyczne tych bohaterek.
E: Zwróć uwagę na symboliczne przedmioty w Zbrodni i karze P. Dumały. W którym momencie
filmu się pojawiają? Wyjaśnij funkcję i znaczenie elementów symbolicznych – skorzystaj ze
Słownika symboli W. Kopalińskiego.
Wnioski proszę zapisać w zeszycie. Zadanie należy wykonać do 18 marca.


Młoda Polska

prady-modernistyczne


Wypowiedz pisemna PR
Polski Dokument 2020-03-29 21.26.20

Jezyk Polski 30.03 - 3.04


Język Angielski

 

ang_LO_PP_glowny arkusz_pm_2019

ang_LO_PR_glowny arkusz_pm_2019

angielski_PP_arkusz

angielski_PR_arkusz


Dzień dobry .
Ania Bonar jest proszona o systematyczne uczenie się słówek ze str. 15 (podręcznik, który posiada)
oraz systematyczne przysyłanie mi zdań z nimi - przynajmniej 30 zdań. Również proszę o zrobienie
ćwiczeń ze strony 23 z tegoż podręcznika.
Pozdrawiam życząc zdrowia,
Anna Jakubczyk


Grammar_Test_1A

Zadania dla uczniów

 

PODRĘCZNIK Exakt für dich 2
ZADANIA: 1 str. 68
ZESZYT ĆWICZEŃ – zadania : 19 str. 59 , 23 str. 61, 24, 25 str. 62


maturalne-karty-pracy-ponad-slowami-pg-klasa-2-zadania-na-marzec-kwiecien

Historia

Proszę zrobić zadania:


Określ kręgi kulturowe majce wpływ na ukształtowanie się cywilizacji bizantyjskiej.


Opisz przejawy renesansu karolińskiego.


Wymień nazwy ludów, które w średniowieczu organizowały najazdy na Europę.


Przedstaw związek zasad religijnych islamu z judaizmem i chrześcijaństwem.


Oceń wpływ kultury arabskiej na cywilizację europejską.


Wymień dziedziny kultury greckiej i rzymskiej, którymi interesowali się Arabowie. Wyjaśnij, z czego wynikało to zainteresowanie.


Unie Polsko Litewskie

Próby zjednoczenia królestwa polskiego


Polityka dynastyczna Jagiellonów

karta-pracy-z-mapa-konturowa-polska-dzielnicowa

karta-pracy-z-mapa-konturowa-polska-i-litwa-w-xiv-xv-wieku

karta-pracy-z-mapa-konturowa-polska-pierwszych-piastow


Stosunki polsko - krzyzackie

Europa Zachodnia w XIV-XVw


Pod podanym niżej linkiem znajduje się e-podręcznik do klasy 2. Proszę przeczytać o wyprawach krzyżowych (str.46-51)

i zrobić ćwiczenia na stronie 51

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Historia-i-spoleczenstwo-PG-cz4_demo/index.html#p=4


Matematyka

 

Matematyka


Witam dzisiaj zajmiemy się rozwiazywaniem zadań ze strony 190.


Zad1 warunkiem poprawnego rozwiązania jest narysowanie precyzyjnego rysunku w układzie współrzędnych.
To samo dotyczy zad 2 .
W zadaniu 3 oprócz zrobienia rysunku trzeba skorzystać z tabelki na stronie 189.


Proszę o wysłanie na mój adres rozwiązania zadań 1b,c 2b,c i 3b .


Następna lekcja 1 kwietnia i nie jest to żart prima aprilisowy.
Wszystkich pozdrawiam!


Ekologia


Na podstawie tekstu i wiedzy z lat poprzednich proszę wypełnić karty pracy.. Wypełnione proszę
odesłać na adres mailowy : chemia.aleksandra1977@wp.pl , w temacie wiadomości : proszę podać :
nr 1 , nr 2 i swoje nazwisko. Pozdrawiam. A.Czarny .


Karta Pracy - ekologia

Odnawialne_zrodla_energii

Scieki

WodaPitna


Chemia

Proszę o rozwiązanie zadań ze zbioru zadań maturalnych:
4 -Stechiometria
5- Stężenia roztworów


Przyroda

Przyroda

przyroda D - 3 (1)

przyroda D - 3 (2)


Język Hiszpański

Zadania


Zadania

Geografia


Proszę przeczytać w podręczniku tematy:


1. Budowa wnętrza Ziemi.
2.Minerały i skały.
3.Odtwarzanie i datowanie dziejów Ziemi.
4.Tektonika płyt litosfery.
5.Ruchy górotwórcze i deformacje tektoniczne.
6.Plutonizm i wulkanizm.


Oglądnijcie również film
https://www.youtube.com/watch?v=dDJec5hpjzM

oraz film dotyczący płyt litosfery na Khan Academy
https://pl.khanacademy.org/science/cosmology-and-astronomy/earth-history-topic/plate-techtonics/v/plate-tectonics-geological-features-of-convergent-plate-boundaries


Film dotyczący dziejów Ziemi:
https://www.youtube.com/watch?v=hqALwRIAp8s
oraz powstanie Wysp Hawajskich na Khan Academy
https://pl.khanacademy.org/science/cosmology-and-astronomy/earth-history-topic/plate-techtonics/v/hawaiian-islands-formation


W zeszycie proszę odpowiedzieć na pytania:


1.Omów różnice między skorupą oceaniczną a kontynentalną .
2.Wymień różnice w powstaniu Andów i Himalajów.
3.Jak powstają góry zrębowe , podaj ich przykłady na świecie i w Polsce.
4.Podaj różnicę między wulkanami efuzywnymi a eksplozywnymi.
5.Wyjaśnij terminy: RYFT, SPREDING, SUBDUKCJA, PRĄDY KONWEKCYJNE, PLUTONIZM,
KALDERA, LAKOLIT, BATOLIT


Język Niemiecki

 

1.2.jezyk niemiecki

back