Loading ...
 NASZE MOCNE STRONY

• lokalizacja w ścisłym centrum Krakowa,
• zadbane i estetyczne sale, wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne,
• pracownia komputerowa z bezpośrednim dostępem do internetu,
• budynek strzeżony i bezpieczny,
• świetnie przygotowana kadra pedagogiczna z certyfikatami egzaminatorów Nowej Matury,
• klasy max do 18 osób,
• biblioteka szkolna z bogatym księgozbiorem,
• zajęcia w fitness klubie, siłowni, basenie , strzelnicy, lodowisku
• dodatkowe konsultacje przedmiotowe,
• dodatkowe zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim( Instytut Fizyki),
• opieka psychologa szkolnego,
• zajęcia rozszerzone z przedmiotów wybranych przez ucznia,
• zwiększona ilość godzin języka angielskiego z podziałem na grupy początkujących i

  zaawansowanych,
• drugi język obcy do wyboru przez ucznia spośród: niemieckiego, francuskiego, włoskiego,

   hiszpańskiego, w wymiarze 2 godz. tygodniowo,
• stypendia dla zdolnych uczniów.