Loading ...
 NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA ROK SZKOLNY 2017/2018 DO KLAS II i III

SPOŁECZNE GIMNAZJUM Nr 4
im. X.B.W. Ignacego Krasickiego


Oferujemy:
• małe zespoły uczniowskie
• języki obce do wyboru spośród: angielskiego,niemieckiego, francuskiego,hiszpańskiego,włoskiego,rosyjskiego
• zwiększony wymiar godzin dydaktycznych z przedmiotów egzaminacyjnych