Loading ...
 INFORMACJE OGÓLNE

Szkoły Społeczne dla Dorosłych Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne na podbudowie gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej - 3 lata nauki (6 semestrów).


Trwa nabór uzupełniający

Zapewniamy dogodne warunki nauki.

Zajęcia prowadzone są przez profesjonalistów, nauczycieli szkoły dziennej I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, w piątki od godz. 16.30 do godz. 21.15 oraz w soboty w godzinach od 8.30 do 16.45. W niedziele zajęcia nie są organizowane. Zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie.

Na zakończenie każdego semestru nauki przeprowadzane są egzaminy z poszczególnych przedmiotów. Warunkiem dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej jest napisanie pracy kontrolnej, której temat słuchacz uzgadnia z prowadzącym zajęcia. Nauka odbywa się metodą wykładów, jak również warsztatów. Ze względu na mało liczne klasy, możliwe jest uzupełnianie zaległości i trudności w nauce, na jakie napotykać mogą słuchacze. Nauczyciele prowadzą zajęcia w sposób przystępny i łatwo zrozumiały dla słuchaczy, w miłej i przyjaznej atmosferze. W klasach trzecich organizowane są zajęcia podczas których słuchacz ćwiczy rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych. Szkoły nasze mogą się poszczycić bardzo wysokim stopniem zdawanych przez słuchaczy egzaminów maturalnych. Dodatkowym atutem jest niski koszt nauki, który w przypadkach indywidualnych trudności materialnych może zostać dodatkowo obniżony.

 

Umowa - Liceum Zaoczne dla Dorosłych