Loading ...
 KLASA IZ MATERIAŁ DLA UCZNIÓW

Język Polski

 

Podręcznik : „Przeszłość to dziś – część 1” ,Proszę przeczytać ze str 169 -170 artykuł Janusza Pelca „ Czym są „Treny” i wykonać ćwiczenia od 1 do 4 zamieszczone pod tekstem.

Ponadto proszę wykonać ćwiczenia 1 i 3 ze strony 172 do tekstu : „Język polski na tle języków europejskich i słowiańskich”.

Odpowiedzi droga mailową oczekuję od Państwa w poniedziałek.

Pozdrawiam i do zobaczenia

Marianna Gil


Proszę zapoznać się materiałami dotyczącymi epok i utworów.

 

Renesans

Barok


Język Angielski

 

angielski_PP_arkusz


OxfordSolutionsSB_s.32-37 3B-3F

OxfordSolutions_WB_Intermediate_s.28-33


Matematyka


Tematy do przerobienia


Pole koła, długość okręgu.

Długość łuku, pole wycinka koła.
Zad. 1 a, b, c, d, e, f srt. 113
Test (cały) – str. 116
Kąt środkowy I kąt wpisany – deinicje i twierdzenia str. 118
Zad. 1,2,3 str. 119
Okręgi i proste str.123


Zadania 20200518_092044

Zadania 2020518_092207

 


Wos

 

Tematy prac kontrolnych: ( do wyboru jeden)
1. Klasyfikacje praw człowieka
2. Prawa obywatela w kontaktach z mediami
3. Organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw człowieka

 

WOS


Historia

 

Tematy prac kontrolnych: ( jeden temat do wyboru)

1.Gwiezdne wojny etapem rywalizacji mocarstw

2. Intifady

3. Wybory kontraktowe

 

Historia - Notatki


Podstawy Przedsięborczości

 

 

Proszę zaznajomić się z notatkami -  www.podrecznik.edugate.pl oraz zrobić pracę kontrolną

Tematy pracy( do wyboru jeden):

1. Mobing w pracy

2. Rodzaje spółek

3. Rynek pracy w Polsce

back